Zebrania z rodzicami i dni otwarte

6/7 września – zebranie organizacyjne /stacjonarne
8 września /online
10 września – z Radą Rodziców /stacjonarne
20/21 października – zebranie /stacjonarne
8 grudnia – dzień otwarty /online
2/3 marca – zebranie /stacjonarne
18 maja – dzień otwarty /online
22 czerwca – zebranie podsumowujące /stacjonarnie