Wolontariat

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”.
Albert Einstein

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

POMÓŻMY ADELCE

Grupa wolontariuszy z Targówka i Białołęki działa na rzecz chorej na SMA Adelki. Nasza szkoła przyłącza się do zbiórki nakrętek oraz góry grosza. https://www.facebook.com/groups/licytacjedlaevykorolenko/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/245949547097090/?ref=share

 19 września zapraszamy też na piknik do parku Bródnowskiego, a szczególnie do stoiska z ciastami, książkami i zabawkami. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na pomoc Adelce. Zachęcamy do pomocy w rozstawianiu stoiska, roznoszeniu ulotek, upieczenia ciasta lub przyniesienia swoich książek i zabawek.


TUSZ DO PAKI

Szkolne Koło Wolontariatu zachęca do udziału w kolejnej akcji. Tym razem rozpoczynamy całoroczną zbiórkę pustych tonerów / kartridży. Oznakowany karton znajduje się w przedsionku szkoły, przy schodach do szatni. Dochód zostanie przekazany na zakup karmy dla psów. Więcej informacji o akcji oraz firmie na stronach www.tuszdopaki.pl oraz www.ekosystem.info
WRZUĆ TUSZ DO PAKI I DOKARMIAJ ZWIERZAKI!


Podsumowanie zbiórki

Zbiórka Szkolnego Koła Wolontariatu dobiegła końca. Chcielibyśmy w imieniu szkoły a także podopiecznych Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Czernicach Borowych bardzo serdecznie podziękować wszystkim za dary, zaangażowanie i wielkie serce.
Dzięki Państwu hojności udało nam się zebrać:
30 płynów do mycia naczyń, podłóg, toalet, szyb
26 żeli pod prysznic
25 szamponów
2 płyny do kąpieli
15 mydeł
8 proszków i płynów do prania
17 past oraz szczoteczek do zębów
9 dezodorantów
Inne mniejsze kosmetyki oraz słodycze a także artykuły plastyczne:
10 paczek długopisów
14 opakowań kredek
13 pudełek flamastrów
ołówki, piórniki, kleje,
12 opakowań plasteliny
9 opakowań farb
Bloki, zeszyty i inne drobne artykuły.
Wszystkie rzeczy zostały już osobiście przekazane placówce przez koordynatora zbiórki.
DZIĘKUJEMY !!!


Szkolne Koło Wolontariatu skierowane jest do uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Cechy dobrego wolontariusza:

 • chęć pomocy innym
 • odpowiedzialność
 • uczciwość
 • empatia, wrażliwość
 • optymizm
 • dobra organizacja czasu wolnego
 • zaangażowanie.

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:

 • zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu
 • przygotowanie młodzieży do pracy wolontariackiej
 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska
 • umożliwienie podejmowania działań na rzecz potrzebujących
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych i działań edukacyjnych
 • pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach
 • rozwijanie pasji i zainteresowań
 • nauka samorządności.

Formy pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu:

 • organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły, np. zbiórek rzeczy dla potrzebujących, organizowanie kiermaszów lub imprez integracyjnych
 • przygotowywanie świątecznych paczek dla potrzebujących dzieci
 • wspomaganie i organizację imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych placówek współpracujących ze szkołą, funkcjonujących w środowisku lokalnym
 • udział w akcjach ogólnopolskich, propagujących ideę wolontariatu
 • udzielanie pomocy koleżeńskiej uczniom z problemami w nauce
 • innych akcjach wynikających z bieżących potrzeb środowiska lokalnego.

Spotkania Szkolnego Koła Wolontariatu odbywają się w miarę bieżących potrzeb (przed organizacją akcji). Informacje o spotkaniu wywieszane są na tablicy ogłoszeń.

Koordynatorzy w roku szkolnym 2019/2020:
p. Małgorzata Kowalczyk
p. Dominika Kropiewnicka