Świetlica szkolna

Co się dzieje w świetlicy?

  Świetlica zapewnia opiekę uczniom w godzinach 7:00- 17:30. Przebywają w niej dzieci przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu. Podczas pobytu w świetlicy wychowawcy zapewniają im opiekę, stwarzają odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku, dbają o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Świetlica jest integralną częścią systemu wychowania szkolnego.
  W naszej pracy będziemy się koncentrować na: kształtowaniu u dzieci umiejętności społecznych, przybliżaniu polskiej tradycji i kultury, wyrabianiu zamiłowania do czytania i słuchania, wykształcaniu nawyków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu, uczeniu odpowiedzialności za siebie i świat, rozwijaniu pasji i zainteresowań, kształtowaniu nawyków kulturalnego zachowania i zdrowego stylu życia.

Informacje i dokumenty


Prośba do rodziców

Serdecznie prosimy wszystkich rodziców chętnych wspomóc finansowo świetlicę szkolną
o dobrowolne wpłaty na konto
Santander Bank Polska S.A. 61 1090 2590 0000 0001 4681 8584
prosimy wskazać imię i nazwisko ucznia oraz klasę z dopiskiem ŚWIETLICA.
Ze swojej strony dbamy o to, aby pieniądze z funduszu świetlicowego RR były wydatkowane tylko i wyłącznie na potrzeby programowe świetlicy.