Stołówka

1. Ze stołówki mogą korzystać tylko uczniowie i pracownicy Szkoły.

2. Posiłki wydawane są na stołówce szkolnej w godzinach:

obiad od godz. 1140 do godz. 1430

3. Codziennie mamy przygotowane trzy porcje degustacyjne dla rodziców.Opłat abonamentowych za posiłki można dokonywać w sklepiku szkolnym (gotówka) z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków ogłoszenie, w których dniach i godzinach przyjmowane będą opłaty ukaże się na stronie internetowej szkoły i wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń przed stołówką (zgodnie z comiesięcznym harmonogramem ).

Zwrot środków za odwołane obiady nastąpi podczas opłacania abonamentu na następny miesiąc.


Odwoływanie posiłków na dany dzień możliwe będzie w godz. 700 – 900 danego dnia, telefonicznie lub poprzez sms pod numerem telefonu 727 411 604 (w treści smsa proszę napisać imię i nazwisko dziecka oraz termin odwołania obiadów). W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka w w/w terminie, pieniądze za posiłek nie będą zwrócone

Jadłospis miesięczny wywieszony będzie przy stołówce, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szkoły.

Rodzice dzieci, które mają zalecenia lekarskie dotyczące specjalistycznych diet powinni zgłosić ten fakt bezpośrednio na stołówkę oraz dostarczyć zaświadczenie lekarskie, i listę na jakie konkretnie produkty jest dziecko uczulone.

  Formularz zgłoszenia na obiady

  Jadłospis marzec

  >Cennik płatności marzec

  Instrukcja e-rodzic

  Zniżki dla rodzeństwa uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 378 ul. Bartnicza 8 I korzystających z posiłków.