Ramowy plan dnia 2021/2022

Czas pobytu AKTYWNOŚĆ DZIECI
7:00 – 9:00
 • schodzenie się dzieci
 • gry i zabawy według zainteresowań i pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela
 • zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w grupie
 • zabawy ruchowe/ ćwiczenia poranne
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
 • praca z dziećmi wymagającymi wsparcia
9:00
 • czynności sanitarno - higieniczne
 • przygotowanie do posiłku
 • śniadanie
9:00 – 12:55
 • zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: poznawczej, plastycznej, ruchowej, muzycznej, językowej, matematycznej, wzbogacenie słownictwa z języka angielskiego)
 • Zajęcia dodatkowe (rytmika, korektywa, angielski, religia)
 • Swobodne zabawy organizowane w sali lub ogrodzie szkolnym (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych)
12:55
 • czynności sanitarno - higieniczne
 • przygotowanie do posiłku
 • obiad
12:55-15:00
 • odpoczynek poobiedni- słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej
 • zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: poznawczej, plastycznej, ruchowej, muzycznej, językowej, matematycznej, wzbogacenie słownictwa z języka angielskiego)
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
 • praca z dziećmi wymagającymi wsparcia
15:00
 • czynności sanitarno - higieniczne
 • przygotowanie do posiłku
 • podwieczorek
15:00 – 17:00
 • zabawy ruchowe z całą grupą
 • swobodna zabawa dzieci w sali lub ogrodzie szkolnym (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych), tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
 • zajęcia wspomagające rozwój dziecka prowadzone przez nauczyciela
 • czynności higieniczno-porządkowe
 • rozchodzenie się dzieci