Organizacja pracy szkoły - nauczanie zdalne

Regulamin pracy zdalnej i zdalnego nauczania
Porady dla rodziców

Bank pomysłów do samodzielnej realizacji przez uczniów rozwijających ich kompetencje i umiejętności uczenia się:
     Materiały do pobrania data 23.09.2020 (.zip)

Instrukcje dla ucznia i rodzica:
     Logowanie do platformy Microsoft Office 365,
     Jak wysłać prace z dysku OneDrive
     Logownaie do dziennika,
     Logowanie do e-podrecznikow,
     Wykorzystywane żródła materiałów edukacyjnych