NauczycieleDYREKTOR SZKOŁY - EMILIA WALCZAK

WICEDYREKTOR SZKOŁY - MONIKA CHACIŃSKA

WICEDYREKTOR SZKOŁY - ANNA PERCZYŃSKA

Język polski

Agnieszka Gonciarz
Agnieszka Kwaśnicka
Monika Marcinowska-Struczewska
Dagmara Strzygocka
Iwona Szyszkowska
Katarzyna Wilińska

Historia

Edyta Gierlich-Kowalczyk
Agata Morawik
Bogumiła Stefańska
Mirosława Kępista

Wiedza o społeczeństwie

Emilia Walczak
Edyta Gierlich-Kowalczyk
Agata Morawik
Agnieszka Gonciarz

Język angielski

Małgorzata Niemirska
Anna Trykowska– Czarnecka
Joanna Mikitiuk
Paulina Korkuz
Dominika Kropiewnicka

Język niemiecki

Joanna Barankiewicz
Agata Parzonko-Glinka
Edyta Spica

Matematyka

Agnieszka Adamusińska
Sylwia Feliga
Nina Siedlecka
Anna Matkowska
Marta Gałat

Fizyka

Ewa Sikora
Renata Sztyrak

Chemia

Anna Anysz
Monika Chacińska

Biologia

Marlena Bobińska
Jolanta Łucjan
Paulina Owczarek

Przyroda

Dominika Kropiewnicka

Geografia

Ewa Gołofit
Barbara Grabowska

Plastyka

Małgorzata Pater

Muzyka

Grażyna Sokołowska- Lewicka

Technika

Wojciech Rogowicz

Informatyka

Jolanta Łucjan
Wojciech Rogowicz

Wychowanie fizyczne

Żaneta Chomiuk
Jolanta Koch
Małgorzata Koperska
Hanna Kruszewska
Małgorzata Kwiatek
Agnieszka Łagoszyn
Andrzej Praszek
Tomasz Rakowski
Ludmiła Taciak

Religia

Michał Małek
Magdalena Szyszkiewicz

Etyka

Katarzyna Wilińska
Dagmara Strzygocka

Pedagodzy

Anna Karczewska
Mateusz Puchowski
Mirosława Tymoniuk

Pedagodzy wspomagający

Barbara Danilczuk
Dominika Kropiewnicka
Katarzyna Gajcy
Barbara Grabowska
Bogumiła Grądziel
Mirosława Kępista
Małgorzata Lisiewska
Anna Perczyńska

Terapia pedagogiczna

Małgorzata Hanc
Beata Teterevova
Agnieszka Januszewska

Logopedia

Joanna Masal

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

Beata Teterevova

Biblioteka

Anna Jaroszewska
Joanna Mazińska

Świetlica

Monika Rożej– Marszał
Angelika Dembińska
Beata Pędzierska
Monika Kordowska

Oddział przedszkolny

Anna Witkowska
Anna Parol-Przybysz
Katarzyna Rowińska
Małgorzata Pater

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Grabowska
Małgorzata Hanc
Wioleta Kowalska
Ewelina Sadolewska
Małgorzata Rospond - Wasilewska